یک کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از عملیات برنامه‌ریزی شده برای تبلیغ یک مؤسسه یا خدمات و کالاهای آن است. با توجه به قدرت رسانه‌های دیجیتال، یک کمپین تبلیغاتی وقتی موفق خواهد بود که علاوه بر استفاده از تمامی ابزارهای تبلیغات آفلاین از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات دیجیتال نیز بهره ببرد. خلاقیت در ایده‌پردازی، نحوه اجرا و مدیریت رسانه‌های متنوع از مهمترین عوامل موفقیت یک کمپین است.

خدمات لاوان برای طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

ابتدا در جلسات مشترک با کارشناسان بازاریابی و تبلیغات کارفرما، اهداف کمپین مشخص می‌شوند.

ابتدا در جلسات مشترک با کارشناسان بازاریابی و تبلیغات کارفرما، اهداف کمپین مشخص می‌شوند.

در مرحله بعدی، با توجه به بودجه مشخص‌شده از سوی کارفرما، رسانه‌های مورد استفاده برای تبلیغات مشخص می‌شوند.

پس از تأیید رسانه‌ها و بودجه‌های تخصیص داده شده به آن‌ها توسط کارفرما، برنامه زمان‌بندی انجام تبلیغات و همچنین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و میزان آن‌ها مشخص می‌شود.

پس از تأیید برنامه زمان‌بندی، وارد فاز اجرایی می‌شویم و تبلیغات در پلتفرم‌های مختلف را مدیریت می‌کنیم تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

در طول برگزاری کمپین و استفاده از رسانه‌ها و پلتفرم‌های مختلف به صورت دوره‌ای و همچنین در پایان کمپین گزارش‌های عملکرد به کارفرما تحویل داده می‌شود.