طراحی لوگو و اصول اصلی آن

پال رند یکی از حرفه‌ای‌ترین افراد در طراحی لوگو می‌گوید: «اگر در ارتباطات، هویت بصری را پادشاه در نظر بگیریم، جانمایه آن یا همان لوگو، جواهر تاج پادشاه است.» این نقش مهم برای لوگو باعث شده است طراحان گرافیک با ترس،‌ اضطراب، نگرانی و غرور به پروژه‌های طراحی لوگو نزدیک شوند. خوشبختانه، اصولی برای موفقیت […] ادامه مطلب